webadmin.php

:

דיור מוגן – ההיבט הסיעודי

יש מספר אפשרויות עבור אנשים אשר מגיעים לגיל הזהב כאשר חלק בוחרים במעבר לבית אבות, אחרים בוחרים בכלל להישאר בבית ולקבל טיפול סיעודי על ידי מטפלים בתוך המסגרת הביתית וכן ישנם הבוחרים באפשרות של דיור מוגן. הדבר אשר מייחד דיור מוגן היא העובדה שדיור מוגן משלב את הכול. דיור מוגן משלב את הנושא של בריאות וסיעוד ויחד עם זאת את חיי החברה אשר חסרים לקשישים רבים בחיי היום יום במסגרת הביתית. בנוסף לכך אם נשווה דיור מוגן לבתי אבות יש לציין שהפעילות אשר בתי אבות מבצעים שונים מאוד מהפעילות אשר נעשית על ידי שירותי דיור מוגן. מה למעשה ההבדלים המהותיים?

דיור מוגן מביא איתו את שירותי הבריאות הרחבים ביותר ומונע מהדיירים התרוצצויות רבות בין בתי חולים ומרפאות מקצועיות. ברגע שיש תחום רפואי מסוים אשר אינו קיים במסגרת קומפלקס הדיור המוגן, ישנם בתי חולים אשר עובדים עם הדיור המאשר מצדו גישה נוחה אליהם עבור הדיירים בעת הצורך. סיעוד הוא תחום גדול אשר גם בו דיור מוגן משלב שירותים מסוימים אך בנוסף הוא מוסיף גם מערך שירותי חירום כמו מוקד שחל ומענה מצד אנשי השירות בדיור המוגן של 24 שעות הכוללים אפשרות ליצירת קשר באמצעות לחצני מצוקה הקיימים בכל דירה. בשונה מכך בתי אבות או שירותי סיעוד ביתיים מתעסקים לרוב עם נושא הסיעוד בלבד ולא משלבים שירותי בריאות וביטחון נוספים וחשובים בדומה לאופציית דיור מוגן.

מעבר לביטחון יש לציין את נושא החברה שהוא נושא חשוב מאוד איתו דיור מוגן איכותי יבוא במגע.    דיור מוגן מאפשר לדיירים ליצור מעורבות ויחסי גומלין אחד עם השני כאשר הגורמים הללו נוצרים כתוצאה ממכנה משותף שיש לאותם דיירים הגרים יחדיו באותו קומפלקס ובאותו שלב בחיים. דבר נוסף אשר יוצר את הרמה החברתית החזקה הוא נושא הפעילויות אשר דיור מוגן משלב שכוללת: אירועי תרבות, ספורט, טיולים, פנאי ועוד. למרבה הצער את האפשרות הזו לא כל קשיש יכול לקבל ואלה שנמצאים בבתי אבות או בטיפול סיעודי ביתי פחות מרגישים את חיי החברה אשר נעלמים עם הזמן ומותרים את הקשישים בודדים.

לסיכום, ניתן לומר שהיתרונות המהותיים אשר דיור מוגן מספק נעוצים בנושא הסיעוד אשר מביא משמעות מאוד יוצאת דופן מבתי אבות וטיפולים אישיים שכן הוא מכניס אפשרויות רפואה וביטחון אישי ברמה אחרת. בנוסף לכך, נושא החברה הוא היבט גדול מאוד אשר מבדל דיור מוגן בייחודיות שבו מאפשרויות אחרות.

יש לשים לב לעניין הסיעודי ולבחון אותו היטב בטרם בוחרים מקום אכלוס ליקירנו מכיוון שהביטוי סיעוד מתפרש אחרת ובבתי אבות ושירותי סיעוד אחרים הוא מציג דרך שונה עם פחות שירותים ואפשרויות מזו אשר מציג דיור מוגן המביא מכלול של אפשרויות אשר יכולות לתרום הרבה יותר לקשיש.

דיור מוגן - שירותי בריאות